Hava Kurumalı – Bobinaj Verniği – Elektrik Motor Verniği

Motor İzolasyon Verniği Bobinaj Verniği

HAVA KURUMALI SON KAT MOTOR BOBİNAJ VERNİKLERİ

Hava Kurumalı Bobinaj Verniği, Elektrik Motor Verniği:

Elektriksel amaçla kullanılan son kat  bobinaj verniği emprenye edilmiş elektriksel komponetleri tamamlayan parçalar ve sargılar için kullanılan normal hava kurumalı verniklerdir. Bu tip vernikler fırça yada pistole ile uygulanır. Bu tip vernikler gerektiğinde renklendirilebilirler.
Aşağıdaki fonksiyonları sağlarlar. 1- Daha fazla nem direnci sağlamak
2- Bobinaj VerniğiKolayca bozulmayan düzgün bir yüzey vermek
3- Bazı durumlarda çatlamayı ve çizilmeyi önlemek
4- Tropikal alanlardaki kullanımlarda mantar üremesini önlemek
5- Bobinaj Verniği Göze hoş gelen bir görünüm vermek için

HAVA KURUMALI MOTOR BOBİNAJ VERNİK TİPLERİ

1-Alkollü tip vernikler : Bunlar şellak, manila, gum yada metil alkolde çözünmüş fenolik reçinelerle yapılırlar. Bazen hint yağıyla plastifiye edilirler. Bu verniklerin ısı dayanımı ve nem direnci çok mükemmel olmamalarına karşılıkyağ ve solventlere dayanıksızdırlar. Genel olarak tamir ve rotüş işlerinde kullanılırlar.
2- Bitümlü tip vernikler : Kuruyan bitkisel yağlarla kaynatılmış Gilsonit ve öteki tip bitümlerle hava kurumalı mükemmel vernikler yapılabilir. Bu tip vernikler özellikle nemli ortamda çalışacak elektrik ekipmanı için kullanılırlar. Ancak bunlar, solvent ve yağ bulunan ortamlar için uygun değillerdir.
3- Yağ Modifiye Fenolik Tip Vernikler : Bu tip verniklere örnek olarak, elektrik endüstri tarafından V. 130 / 1 kod numarasıyla bilinen vernik verilebilir. Bu vernik Çin odunu yağı içinde belli oranlarda % 100’lük fenolik reçinenin pişirilmesiyle yapılır. Daha sonra % 50 solidde olacak şekilde Ksilol, W. Spırıt solventleriyle inceltilir. Bu tip bir vernik, tropikal ortamlar dışındaki nemli ortamlarda son kat vernik olarak kullanabilirler.
4- Alkid Rezinli Vernikleri : Alkid rezin bazlı motor izolasyon vernikleri  ısı dayanımı iyi olduklarından B sınıfı için uygundurlar. Çabuk hava kurumalı izolasyon vernikleri için stirene alkidler kullanılır. Bunlar istenildiğinde değişik tip pigmentlerle renklendirirler
5- Epoksi Rezinli Vernikler : Hava kurumalı Epoksi rezin bazlı motor bobinaj vernikleri özellikle kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır.
6- Poliüretan Rezinli Vernikleri : Bu tip hava kurumalı motor bobinaj vernikleri de çok mükemmel sonuçlar vermesine karşılık iki komponentli oluşları kullanışlı olmalarını engeller.

HAVA KURUMALI MOTOR BOBİNAJ VERNİKLERİN KONTROLÜ

1-Yoğunluk
2- Bobinaj Verniği Uçucu madde miktarı ( % Solid )
3- Bobinaj Verniği Kuruma zamanı
4-Elektriksel Etki ( Suya Batırıldığında)
5- Fleksibilite ( Elastikiyet )

 

Motor Verniği Resmi iki adet vernik kutusu üzerinde duran motor