Fırın Kurumalı Bobinaj Vernikleri – Elektrik Motor Verniği

Bobinaj Verniği
Bobinaj Venriği

FIRIN KURUMALI ELEKTRİK MOTOR VERNİĞİ

Emprenye izolasyon vernikleri ( Fırın Kurumalı Bobinaj Verniği, Elektrik Motor Verniği ) , diğer verniklerden farklı uygulama özellikleri gösterirler. Isı etkisiyle fırında kuruması istenen temel özelliktir.

Eğer vernik ısı etkisiyle fırında kuruma yerine oksijen etkisiyle havada kuruyacak şekide hazırlanmış ise dipte bulunan bobinlerde verniğin kurumama tehlikesi vardır. Fırın Kurumalı Bobinaj  Verniğin bünyesindeki solvent dip sargıların içinde hapsolunacak ve tam kuruma gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla cihaz düşük elektrik direncinde olacaktır. İdeal olarak, vernik içeriden dışarıya doğru kurumalıdır. Fakat ısı dışarıdan içeriye ulaştığı için bu olayın gerçekleşmesi zordur. Bunun için sargıdan elektrik akımı geçirerek gereken dip ısısı sağlanabilir.

Verniklenecek sargılar önce nemi gidermek ve sıvının yayılmasını kolaylaştırmak amacıyla bir ön ısıtmaya
tabi tutulurlar.

En iyi bir sonuç için verniğin yüksek solid miktarında ve düşük viskozite derecesinde olmalıdır.

Elektrikli cihazlara vernik emdirme = Emprenye işlemi başlıca iki yöntemle yapılır.

1- Basit daldırma yöntemi ( Sıcakta yada oda sıcaklığında )
2-Vakum ile emdirme = Emprenye yöntemi
3-Yağ Modifiye Fenolik Tip Vernikler : Bu tip verniklere örnek olarak, elektrik endüstri tarafından V. 130 / 1 kod numarasıyla bilinen vernik verilebilir.

Bu vernik Çin odunu yağı içinde belli oranlarda % 100’lük fenolik reçinenin pişirilmesiyle yapılır. Daha sonra % 50 solidde olacak şekilde Ksilol, W. Spirit solventleriyle inceltilir. Bu tip bir vernik, tropikal ortamlar dışındaki nemli ortamlarda son kat vernik olarak kullanabilirler.

4-Alkid Rezinli Vernikleri : Alkid rezin bazlı son kat izolasyon vernikleri ısı dayanımı iyi olduklarından B sınıfı için uygundurlar. Çabuk hava kurumalı izolasyon vernikleri için stirene alkidler kullanılır. Bunlar istenildiğinde değişik tip pigmentlerle renklendirirler.
5-Epoksi Rezinli Vernikler : Hava kurumalı Epoksi rezin bazlı izolasyon vernikleri özellikle kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır.
6- Poliüretan Rezinli Vernikleri : Bu tip hava kurumalı izolasyon vernikleri de çok mükemmel sonuçlar vermesine karşılık iki komponentli oluşları kullanışlı olmalarını engeller.

HAVA KURUMALI İZOLASYON VERNİKLERİN KONTROLÜ

1- Yoğunluk
2-Uçucu madde miktarı ( % Solid )
3-Kuruma zamanı
4-Elektrik kuvveti ( Suya batırıldıktan sonra )
5-Fleksibilite ( Elastikiyet )

EMPRENYE İZOLASYON VERNİK TİPLERİ

1- OLEORESİNOUS TİP VERNİKLER :

Bu tip vernikler daha çok keten yağıyla modifiye edilmiş fosil reçineleri ve tung oilden yapılmış vernikler olup mineral spırıt ile inceltilmişlerdir. Bu vernikler normalde emprenye vernikler olarak kabul edilmezler. Çünkü derin kısımlarda sertleşmezler ve polimerzasyon kuruması için oksijen gerektirirler. Buna rağmen bu tip vernikler, kalın bir tabaka pamukla kaplı açık bobin iletkenlerinde oldukça faydalıdırlar. Büyük tip multi –KVA transformotörlerin verniklenmesinde kullanılabilirler.

2- ZİFTLİ – BİTÜMLÜ TİP VERNİKLER :

Ziftli emprenye izolasyon verniklerinin kullanımı giderek hızla azalmaktadır. Bu tip vernikler birçok amaç için mükemmel olmalarına karşın, yukarıdaki tip olorezinus vernikler gibi gerçek termoset özellikte değildir ve kuruyup sertleşmeleri için oksijen gerektirirler. Bunlar zift asfalt ve bu tip malzemelerden yapılırlar. Zift bir yağ içinde pişirilir, daha sonra mineral sprınti bir solventle inceltilir. Bu verniklerin en büyük avantajı ucuz ve neme karşı yüksek dayanıklı olmalarıdır. Buna karşılık yağa karşı dirençleri zayıftır.

 

Fırın Vernik